Info stages

In KGTCZ bieden we tijdens de kerst-, paas- en zomervakantie stages aan.
Alle jongeren vanaf het eerste leerjaar kunnen hieraan deelnemen.

Zie voor meer gedetailleerde info bij de respectievelijke stage.